Förordning (N2020:9) om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:118) om kursplan i ämnet judiska studier i grundskolan

SFS nr: 2020:9
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2020-08-13
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)