Förordning (N2022:1) om upphävande av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

SFS nr: N2022:1
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 2022-03-10
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)