Förordning (N2022:2) om upphävande av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter

SFS nr: N2022:2
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 2022-03-10
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)