Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

SFS nr: N2022:13
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2022-07-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)