Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

SFS nr: N2022:14
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2022-07-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)