Försäkringskassans föreskrifter (2017:1283) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr: 2017:1283
Departement/myndighet: Försäkringskassan
Utfärdad: 2017-12-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med 1 procent från och med den 1 februari 2018.