Försäkringskassans föreskrifter (2021:1083) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2022

SFS nr: 2021:1083
Departement/myndighet: Försäkringskassan
Utfärdad: 2021-11-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag föreskriver Försäkringskassan att det procenttal med vilket bidragsbelopp ska ändras enligt 4 § första stycket första meningen lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2022 är 1.