Kungl. Maj:ts Resolution (1895:bih.10s.1) på en av apostoliske vikarien, Biskopen m.m. Albertus Bitter gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täcktes förklara romersk katolska kyrkans prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel;

SFS nr: 1895:bih. 10 s. 1
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1895-02-19
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Kungl. Maj:t har tagit detta ärende i övervägande och finner gott förklara romersk-katolska kyrkans prästerskap äga att under lagligen gällande villkor och bestämmelser vigsel med laga verkan förrätta.