Kungörelse (1861:29 s.1) angående försäljning till skatte av de Danviks hospital tillhöriga, med ständig städje- och besittningsrätt upplåtna hemman och lägenheter

SFS nr: 1861:29 s. 1
Departement/myndighet: Finansdepartementet BA
Utfärdad: 1861-05-07
Upphävd: 1994-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:103
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Författningens text finns bara i tryckt version/