Lag (1967:866) med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen,medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och socialstyrelsen

SFS nr: 1967:866
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1967-12-08
Upphävd: 2012-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:1081
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Vad i lag eller annan författning föreskrives om medicinalstyrelsen eller medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd skall i stället avse socialstyrelsen.