Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

t.o.m. SFS 2011:1419
SFS nr: 2006:1494
Departement/myndighet: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2006-12-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:1419
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb som har beslutats av Arbetsförmedlingen och som avser avtal om anställning som träffats efter utgången av år 2006 får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1419).

2 §   Regeringen meddelar närmare föreskrifter om den stimulans enligt 1 § som får krediteras skattekontot.