Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009

SFS nr: 2007:1412
Departement/myndighet: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2007-12-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Fastighetstaxering av småhusenheter år 2009 ska, i stället för vad som följer av 1 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), ske som förenklad fastighetstaxering.