Lag (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010

t.o.m. SFS 2009:1411
SFS nr: 2007:1413
Departement/myndighet: Finansdepartementet BA
Utfärdad: 2007-12-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2009:1411
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   En kommun har rätt att varje år under tiden 2008-2010 av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med ett belopp som bestäms enligt denna lag.

2 §   Ett totalt schablonbelopp avseende den sammanlagda fastighetsavgiften för 2008 ska fastställas av regeringen.
Regeringen ska även fastställa ett totalt schablonbelopp avseende den sammanlagda tillkommande fastighetsavgiften för 2010. Skatteverket beslutar om fördelningen till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november 2007.

Utbetalning ska göras av Skatteverket på det sätt som närmare föreskrivs i 4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Lag (2009:1411).

3 §   Skatteverkets beslut enligt 2 § får överklagas hos regeringen.