Lag (2010:660) om vissa kurser i läkares vidareutbildning

SFS nr: 2010:660
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2010-06-17
Upphävd: 2014-03-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen får till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) överlämna att besluta om tillhandahållande och fördelning av platser till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med statliga medel.


Övergångsbestämmelser

2010:660
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
   2. Beslut som regeringen har fattat med stöd av 3 kap. 12 a § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska anses beslutade med stöd av denna lag.