Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader

SFS nr: 2014:1475
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2014-12-11
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Ersättning för kostnader för sjuklön enligt 17 eller 17 d § lagen (1991:1047) om sjuklön ska tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).