Lag (2019:1204) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

SFS nr: 2019:1204
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 2019-12-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)