Lag (2019:186) om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval

SFS nr: 2019:186
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet
Utfärdad: 2019-04-04
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval ska upphöra att gälla vid utgången av 2020.