Socialavgiftsförordning (2011:1263)

SFS nr: 2011:1263
Departement/myndighet: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2011-12-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om
   1. värdetabeller enligt 2 kap. 10 a § socialavgiftslagen (2000:980),
   2. värdering av bilförmån vid beräkning av arbetsgivaravgifter, och
   3. beräkning av utgifter i arbetet för bestämda yrkesgrupper enligt 2 kap. 21 § socialavgiftslagen.