Stadgar (1918:925) för Längmanska kulturfonden

SFS nr: 1918:925
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1918-11-29
Upphävd: 1997-08-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:661
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Författningens text finns bara i tryckt version/