Tillkännagivande (2010:1027) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete

SFS nr: 2010:1027
Departement/myndighet: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 2010-07-01
Upphävd: 2014-09-16
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1066
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete.
   1. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade konventionen (SÖ 1931:1 och 17, 1933:23, 1935:9 och 19, 1959:72) mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur är förutom Förenade kungariket följande främmande stater anslutna: Australien, Bahamas, Cypern, Dominica, Fiji, Gambia, Ghana, Jamaica, Kanada, Kenya, Lesotho, Malaysia, Malta, Nauru, Nigeria, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Sierra Leone, Singapore, Swaziland, Tonga samt Trinidad och Tobago.
   2. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen (SÖ 1957:53) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande främmande stater och områden anslutna: Argentina, Armenien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Cypern, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Heliga Stolen, Island, Israel, Italien, Japan, Kina (avser endast Macao), Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Marocko, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Surinam, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och Österrike.
   3. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska bosättningskonventionen (SÖ 1971:67) är följande främmande stater anslutna: Belgien, Danmark, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Turkiet och Tyskland.
   4. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade konventionen (SÖ 1969:26 och 2000:34) om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater anslutna: Albanien, Amerikas förenta stater, Antigua och Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belgien, Belize, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Bulgarien, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malawi, Mexiko, Monaco, Nederländerna, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Saint Vincent och Grenadinerna, San Marino, Schweiz, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela och Vitryssland.
   5. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1969:36 och 2000:40) angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Albanien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Costa Rica, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Mexiko, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike.
   6. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen (SÖ 1975:34, 1980:28 och 2000:37) om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater anslutna: Amerikas förenta stater, Argentina, Australien, Barbados, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Indien, Island, Israel, Italien, Kina, Kroatien (i förhållande till Sverige från den 11 juli 2010), Kuwait, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien (i förhållande till Sverige från den 11 juli 2010), Mexiko, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Seychellerna, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sydafrika, Sydkorea (i förhållande till Sverige från den 11 juli 2010), Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela och Vitryssland.
   7. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska överenskommelsen (SÖ 1977:4 och 2000:38) om översändande av ansökningar om rättshjälp är följande främmande stater anslutna: Albanien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Spanien, Tjeckien, Turkiet och Österrike.
   8. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om internationell rättshjälp (SÖ 1986:72 och 2000:39) är följande främmande stater anslutna: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Montenegro, Nederländerna, Polen, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien och Vitryssland.