Tillkännagivande (2010:1995) om staters tillträde till Luganokonventionen

SFS nr: 2010:1995
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2010-12-16
Upphävd: 2011-04-19
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:405
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Den i Lugano den 30 oktober 2007 antagna konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område har tillträtts av följande parter.

Part          Dag för konventionens 
          ikraftträdande i 
          förhållande till parten 
Danmark          2010-01-01
Europeiska gemenskapen (numera
Europeiska unionen)      2010-01-01
Norge          2010-01-01
Schweiz          2011-01-01