Tillkännagivande (2011:405) om staters tillträde till Luganokonventionen

SFS nr: 2011:405
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2011-03-31
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Den i Lugano den 30 oktober 2007 antagna konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) har tillträtts av följande parter.

Part        Dag för konventionens 
        ikraftträdande i förhållande 
        till parten
Danmark        2010-01-01
Europeiska gemenskapen
(numera Europeiska unionen)  2010-01-01
Island         2011-05-01
Norge        2010-01-01
Schweiz        2011-01-01