Tillkännagivande (2019:550) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr: 2019:550
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 2019-06-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2019 är 0,00 procent.