Tillkännagivande (2020:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr: 2020:1
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 2019-12-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2020 är 0,00 procent.