Tillkännagivande (2020:710) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr: 2020:710
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 2020-06-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2020 är 0,00 procent.