Tillkännagivande (2021:773) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr: 2021:773
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 2021-07-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2021 är 0,00 procent.