Tillkännagivande (2022:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr: 2022:1
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 2022-01-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2022 är 0,00 procent.