utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag

Svensk författningssamling

REGLEMENTE

FÖR

RIKSGÄLDSKONTORET,

utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag.

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 samt. 3 käft.

(Riksgäldskontorets reglemente.)

Innehållsförteckning.

Allmänna bestämmelser §§ 1 och 2.

Riksgäldskontorets styrelse §§ 3—11.

y> lånerörelse §§ 12—19.

» fonder §§ 20—24.

» befattning med riksstatsinkomsterna §§ 25—30.

» » » riksstatsutgifterna §§ 81—37.

På riksgäldskontoret anvisade kreditiv §§88 och 39.

Huvudbok och medelsredovisning §§ 40 och 41.

Fullmäktiges sammankomster §§ 42—49.

D särskilda åligganden och uppdrag §§ 50—66.

Tjänstinnehavare vid riksgäldskontoret, riksdagens bibliotek och riksdagens

hus §§ 67—71.

Behandlingen av frågor rörande tjänsteförsummelser m. m.