Fredag den 12 juni 2020 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20200612

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Fredagen den 12 juni 2020

Kl.

09.00

Särskild debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

Särskild debatt

På begäran av Moderaternas riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om klimathandlingsplanen.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Ett statsråd deltar i debatten.

Miljöpartietföreträds av miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Företrädare för det parti som har begärt debatten inleder med ett anförande på längst 1 minut. Därefter följer två omgångar med anföranden för alla talare och ett avslutningsanförande av statsrådet på längst en minut.

Statsrådet inleder den första omgången med ett anförande på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för företrädare för ett oppositionsparti och 2 minuter för företrädare för ett regeringsparti.

Statsrådet inleder den andra omgången med ett anförande på längst 3 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 2 minuter för samtliga partiföreträdare.

I den andra omgången råder fri replikrätt för de som deltar i debatten. Replikerna tas i partistorleksordning. Varje partiföreträdare kan begära högst fyra replikdueller med två inlägg per person i varje duell. Inläggen får vara längst 30 sekunder. I replikdueller med anledning av statsrådets anförande får det första inlägget dock vara längst en minut.

Antal anföranden och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

1

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

4

3

1

2

(S)

2

2

3

Jessica Rosencrantz (M)

1

3

2

4

(SD)

3

2

5

(C)

3

2

6

(V)

3

2

7

(KD)

3

2

8

(L)

3

2

Debatten pågår som längst cirka 2 timmar.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.