Fredag den 13 december 2019

Talarlista 2019/20:20191213

Fredagen den 13 december 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

7

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU1

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Mats Green (M)

8

2

Henrik Vinge (SD)

8

3

Ciczie Weidby (V)

8

4

Sofia Damm (KD)

6

5

Anna Johansson (S)

8

6

Martin Ådahl (C)

8

7

Gulan Avci (L)

8

8

Leila Ali-Elmi (MP)

8

9

Josefin Malmqvist (M)

8

10

Ebba Hermansson (SD)

6

11

Désirée Pethrus (KD)

8

12

Patrik Björck (S)

6

13

Alireza Akhondi (C)

8

14

Maria Arnholm (L)

8

15

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

8

____

____

1.54

1.54

8

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU2

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Katarina Brännström (M)

8

2

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

8

3

Ida Gabrielsson (V)

8

4

Hans Eklind (KD)

8

5

Teresa Carvalho (S)

8

6

Martina Johansson (C)

8

7

Barbro Westerholm (L)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

____

____

1.04

2.58

9

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU3

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Ann-Sofie Alm (M)

8

2

Linda Lindberg (SD)

8

3

Ida Gabrielsson (V)

8

4

Pia Steensland (KD)

8

5

Kadir Kasirga (S)

8

6

Martina Johansson (C)

8

7

Bengt Eliasson (L)

8

8

Mats Berglund (MP)

8

____

____

1.04

4.02

10

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU12

Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat EU

____

____

0.00

4.02

11

Utrikesutskottets betänkande UU4

Arbetet i frågor som rör Kina

1

Aylin Fazelian (S)

10

2

Hans Wallmark (M)

10

3

Ludvig Aspling (SD)

8

4

Kerstin Lundgren (C)

10

5

Håkan Svenneling (V)

10

6

Lars Adaktusson (KD)

10

7

Fredrik Malm (L)

6

8

Janine Alm Ericson (MP)

10

9

Utrikesminister Ann Linde (S)

8

____

____

1.22

5.24

12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU2

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

1

Sven-Olof Sällström (SD)

8

2

Håkan Svenneling (V)

8

3

Kenneth G Forslund (S)

8

4

Beatrice Ask (M)

8

5

Kerstin Lundgren (C)

8

6

Lars Adaktusson (KD)

8

7

Joar Forssell (L)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

6

____

____

1.02

6.26

Totalt anmäld tid 6 tim. 26 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.