Fredag den 14 juni 2019

Kammarens talarlista 2019-06-14 00:00:00

Fredagen den 14 juni 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

18

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU12

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

1

Nooshi Dadgostar (V)

10

2

Johanna Haraldsson (S)

6

3

Josefin Malmqvist (M)

5

4

Magnus Persson (SD)

4

5

Martin Ådahl (C)

5

6

Sofia Damm (KD)

6

7

Gulan Avci (L)

8

8

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

10

9

Ali Esbati (V)

5

____

____

0.59

0.59

19

Trafikutskottets betänkande TU17

Järnvägsfrågor

1

Jessika Roswall (M)

8

2

Patrik Jönsson (SD)

8

3

Jessica Thunander (V)

8

4

Magnus Jacobsson (KD)

8

5

Helena Gellerman (L)

8

6

Jasenko Omanovic (S)

8

7

Emma Berginger (MP)

8

____

____

0.56

1.55

20

Trafikutskottets betänkande TU18

Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur

1

Jens Holm (V)

6

2

Jasenko Omanovic (S)

6

3

Patrik Jönsson (SD)

5

4

Emma Berginger (MP)

7

5

Jessika Roswall (M)

4

6

Magnus Jacobsson (KD)

4

7

Helena Gellerman (L)

4

____

____

0.36

2.31

21

Trafikutskottets betänkande TU19

Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev

1

Magnus Jacobsson (KD)

6

2

Denis Begic (S)

6

____

____

0.12

2.43

22

Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet efter debattens slut, dock tidigast klockan 13.00

På begäran av Moderaternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet.

Debattregler

Företrädare från det parti som begärt debatten inleder med ett anförande på längst 1 minut. Därefter följer två omgångar med anföranden för alla talare utom för statsrådet som har rätt till ett tredje avslutande anförande.

Statsrådet har rätt till ett första inlägg på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i storleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för oppositionsparti och 2 minuter för annat regeringsparti.

Vid den andra omgången har statsrådet rätt till ett anförande på längst 3 minuter och 2 minuter för övriga talare. På det andra anförandet råder replikrätt för dem som deltar i debatten, och replikerna tas i partistorleksordning. Varje talare kan dock begära högst fyra replikdueller. Första repliken på statsrådets anförande får vara längst 1 minut och den andra repliken längst 30 sekunder. På övriga anföranden gäller en repliktid på längst 30 sekunder enligt duellmetoden. Statsrådets avslutande inlägg får vara längst 1 minut. Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Antal anföranden och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

1

Statsrådet Anders Ygeman (S)

4

3

1

2

Lars Hjälmered (M)

1

3

2

3

Josef Fransson (SD)

3

2

4

Rickard Nordin (C)

3

2

5

Birger Lahti (V)

3

2

6

Camilla Brodin (KD)

3

2

7

Arman Teimouri (L)

3

2

8

Lorentz Tovatt (MP)

2

2

Maximal debattid cirka 1 timme och 55 minuter.

.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.