Fredag den 15 juni 2018

Talarlista 2017/18:20180615

Fredagen den 15 juni 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Näringsutskottets betänkande NU22

Energipolitikens inriktning

1

Sofia Fölster (M)

8

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

3

Rickard Nordin (C)

8

4

Birger Lahti (V)

8

5

Maria Weimer (L)

8

6

Penilla Gunther (KD)

8

7

Patrik Engström (S)

8

8

Lise Nordin (MP)

8

9

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

10

____

____

1.14

1.14

20

Näringsutskottets betänkande NU23

Elmarknadsfrågor

____

____

0.00

1.14

21

Näringsutskottets betänkande NU27

Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

____

____

0.00

1.14

22

Utrikesutskottets betänkande UU21

Politiken för global utveckling (PGU)

1

Sofia Arkelsten (M)

8

2

Julia Kronlid (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

8

4

Yasmine Posio Nilsson (V)

8

5

Penilla Gunther (KD)

6

6

Maria Andersson Willner (S)

6

7

Emma Nohrén (MP)

8

8

Fredrik Malm (L)

6

____

____

0.58

2.12

23

Utrikesutskottets betänkande UU23

Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan

____

____

0.00

2.12

24

Socialutskottets betänkande SoU36

Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

1

Karin Rågsjö (V)

6

2

Christina Örnebjär (L)

6

3

Kristina Nilsson (S)

6

____

____

0.18

2.30

25

Socialutskottets betänkande SoU29

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

____

____

0.00

2.30

Totalt anmäld tid 2 tim. 30 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.