Fredag den 16 oktober 2020

Talarlista 2020/21:20201016

Fredagen den 16 oktober 2020

Kl.

09.00

Särskild debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

1

Särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt

På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Ett statsråd deltar i debatten.

Miljöpartietföreträds av statsrådet Per Bolund (MP).

Företrädare för det parti som har begärt debatten inleder med ett anförande på längst 1 minut. Därefter följer två omgångar med anföranden för alla talare och ett avslutningsanförande av statsrådet på längst en minut.

Statsrådet inleder den första omgången med ett anförande på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för företrädare för ett oppositionsparti och 2 minuter för företrädare för ett regeringsparti.

Statsrådet inleder den andra omgången med ett anförande på längst 3 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 2 minuter för samtliga partiföreträdare. I den andra omgången råder fri replikrätt för de som deltar i debatten. Replikerna tas i partistorleksordning. I varje replikskifte har deltagare rätt till två repliker om vardera 1 minut.

Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Antal anföranden och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

1

Statsrådet Per Bolund (MP)

4

3

1

2

Björn Wiechel (S)

2

2

3

Niklas Wykman (M)

3

2

4

David Lång (SD)

3

2

5

Helena Vilhelmsson (C)

3

2

6

Tony Haddou (V)

1

3

2

7

Hampus Hagman (KD)

3

2

8

Joar Forssell (L)

3

2

Debatten pågår cirka 2 timmar.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.