Fredag den 21 december 2018

Kammarens talarlista 2018-12-21 00:00:00

Fredagen den 21 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

6

Finansutskottets betänkande FiU2

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Mattias Karlsson i Luleå (M)

2

____

____

0.02

0.02

7

Finansutskottets betänkande FiU3

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Ingemar Nilsson (S)

6

2

Dennis Dioukarev (SD)

6

3

Lars Thomsson (C)

5

4

Ida Gabrielsson (V)

8

5

Mats Persson (L)

6

6

Janine Alm Ericson (MP)

8

7

Jan Ericson (M)

8

8

Jakob Forssmed (KD)

6

____

____

0.53

0.55

8

Finansutskottets betänkande FiU4

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

____

____

0.00

0.55

9

Finansutskottets betänkande FiU5

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Sven-Olof Sällström (SD)

4

____

____

0.04

0.59

Totalt anmäld tid 0 tim. 59 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.