Fredag den 29 maj 2020 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20200529

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Fredagen den 29 maj 2020

Kl.

09.00

Särskild debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

Särskild debatt

På begäran av Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet anordnas en särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Ett statsråd deltar i debatten.

Socialdemokraternaföreträds av socialminister Lena Hallengren (S).

Statsrådet inleder den första omgången med ett anförande på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för företrädare för ett oppositionsparti och 2 minuter för företrädare för ett regeringsparti.

Statsrådet inleder den andra omgången med ett anförande på längst 3 minuter.Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 2 minuter för samtliga partiföreträdare. I den andra omgången råder frireplikrätt för de som deltar i debatten. Replikerna tas i partistorleksordning. Varje partiföreträdare kan begära högst fyra replikdueller med två inlägg per person i varje duell. Inläggen får vara längst 30 sekunder. I replikdueller med anledning av statsrådets anförande får det första inlägget dock vara längst1 minut. Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet. Statsrådet avslutar debatten med ett anförande på längst 1 minut.

Antal anföranden och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

1

Socialminister Lena Hallengren (S)

4

3

1

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

3

2

3

(SD)

3

2

4

(C)

3

2

5

Karin Rågsjö (V)

3

2

6

(KD)

3

2

7

Lina Nordquist (L)

3

2

8

(MP)

2

2

Debatten pågår som längst cirka 2 timmar.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.