Fredag den 3 april 2020 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20200403

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Fredagen den 3 april 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

EftDeb

Votering

Särskild debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

Särskild debatt om förnedringsrånen

På begäran av Moderaternas riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om förnedringsrånen.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Ett statsråd deltar i debatten.

Socialdemokraternaföreträds av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Företrädare för det parti som har begärt debatten inleder med ett anförande på längst 1 minut. Därefter följer två omgångar med anföranden för alla talare och ett avslutningsanförande av statsrådet på längst1 minut.

Statsrådet inleder den första omgången med ett anförande på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för företrädare för ett oppositionsparti och 2 minuter för företrädare för ett regeringsparti.

Statsrådet inleder den andra omgången med ett anförande på längst 3 minuter.Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 2 minuter för samtliga partiföreträdare. I den andra omgången råder frireplikrätt för de som deltar i debatten. Replikerna tas i partistorleksordning. Varje partiföreträdare kan begära högst fyra replikdueller med två inlägg per person i varje duell. Inläggen får vara längst 30 sekunder. I replikdueller med anledning av statsrådets anförande får det första inlägget dock vara längst1 minut. Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Antal anföranden och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

1

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

4

2

1

2

Johan Forssell (M)

1

3

2

3

Adam Marttinen (SD)

3

2

4

Johan Hedin (C)

3

2

5

Linda Westerlund Snecker (V)

3

2

6

Ingemar Kihlström (KD)

3

2

7

Johan Pehrson (L)

3

2

8

Rasmus Ling (MP)

2

2

Debatten pågår som längst cirka 2 timmar.

Finansutskottets betänkande FiU55

Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

1

Elisabeth Svantesson (M)

8

____

____

0.08

0.08

Civilutskottets betänkande CU26

Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

____

____

0.00

0.08

Totalt anmäld tid 0 tim. 8 min.

––––––––––––––––––––––––––––