Fredag den 9 mars 2018

Kammarens talarlista 2018-03-09 00:00:00

Fredagen den 9 mars 2018

Kl.

09.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran av Centerpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

Socialdemokraterna företräds av socialminister Annika Strandhäll (S).

Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avsl.

1

Socialminister
Annika Strandhäll (S)

6

4

2

2

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

4

2

3

Per Ramhorn (SD)

6

4

2

4

Maria Ferm (MP)

6

4

2

5

Anders W Jonsson (C)

2

6

4

2

6

Karin Rågsjö (V)

6

4

2

7

Christina Örnebjär (L)

6

4

2

8

Emma Henriksson (KD)

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.