Måndag den 11 december 2017

Talarlista 2017/18:20171211

Måndagen den 11 december 2017

Kl.

09.00

Aktuell debatt

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

Socialdemokraterna företräds avstatsrådet Åsa Regnér(S).

Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Inledning

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avslutning

1

Statsrådet Åsa Regnér (S)

6

4

2

2

2

Jessica Polfjärd (M)

6

4

2

3

Paula Bieler (SD)

6

4

2

4

Janine Alm Ericson (MP)

6

4

2

5

Annika Qarlsson (C)

6

4

2

6

Rossana Dinamarca (V)

2

6

4

2

7

Maria Arnholm (L)

6

4

2

8

Désirée Pethrus (KD)

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter

10

Näringsutskottets betänkande NU1

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1

Lars Hjälmered (M)

8

2

Josef Fransson (SD)

8

3

Helena Lindahl (C)

8

4

Said Abdu (L)

8

5

Penilla Gunther (KD)

10

6

David Lindvall (S)

8

7

Lorentz Tovatt (MP)

8

8

Birger Lahti (V)

8

9

Närings- och innovationsminister
Mikael Damberg (S)

10

____

____

1.16

1.16

11

Näringsutskottets betänkande NU2

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

2

Johan Nissinen (SD)

6

3

Peter Helander (C)

8

4

Said Abdu (L)

8

5

Penilla Gunther (KD)

8

6

Mattias Jonsson (S)

8

7

Lorentz Tovatt (MP)

8

8

Birger Lahti (V)

8

____

____

1.02

2.18

12

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU1

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1

Erik Andersson (M)

8

2

Paula Bieler (SD)

12

3

Annika Qarlsson (C)

8

4

Fredrik Malm (L)

8

5

Désirée Pethrus (KD)

12

6

Ann-Christin Ahlberg (S)

12

7

Maria Ferm (MP)

6

8

Christina Höj Larsen (V)

8

9

Arbetsmarknads- och etableringsminister
Ylva Johansson (S)

10

10

Christian Holm Barenfeld (M)

8

11

Annelie Karlsson (S)

8

12

Janine Alm Ericson (MP)

6

____

____

1.46

4.04

Totalt anmäld tid 4 tim. 4 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.