Måndag den 13 september 2021

Kammarens talarlista 2021-09-13 00:00:00

Måndagen den 13 september 2021

Kl.

09.00

Särskild debatt

______________________________________________________________________________

Nr

1

Särskild debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan

På begäran av Moderaterna respektive Centerpartiet anordnas en särskild debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Ett statsråd deltar i debatten.

Socialdemokraterna företräds av utrikesminister Ann Linde (S).

Statsrådet inleder den första omgången med ett anförande på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för företrädare för ett oppositionsparti och 2 minuter för företrädare för ett regeringsparti.

Statsrådet inleder den andra omgången med ett anförande på längst 3 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 2 minuter för samtliga partiföreträdare. I den andra omgången råder fri replikrätt för de som deltar i debatten. Replikerna tas i partistorleksordning. I varje replikskifte har deltagare rätt till två repliker om vardera 1 minut. Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Statsrådet avslutar debatten med ett anförande på längst 1 minut.

Antal anföranden och tider i minuter

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

1

Utrikesminister Ann Linde (S)

4

3

1

2

Hans Wallmark (M)

3

2

3

Markus Wiechel (SD)

3

2

4

Kerstin Lundgren (C)

3

2

5

Håkan Svenneling (V)

3

2

6

Lars Adaktusson (KD)

3

2

7

Joar Forssell (L)

3

2

8

Camilla Hansén (MP)

2

2

Debatten pågår cirka 2 timmar.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.