Måndag den 14 december 2020

Kammarens talarlista 2020-12-14 00:00:00

Måndagen den 14 december 2020

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU4

 

 

 

Säkerhetspolitisk inriktning – Totalförsvaret 2021–2025

 

 

 

1

Kenneth G Forslund (S)

8

 

 

2

Hans Wallmark (M)

8

 

 

3

Björn Söder (SD)

10

 

 

4

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

5

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

7

Allan Widman (L)

8

 

 

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

12

 

 

10

Utrikesminister Ann Linde (S)

8

 

 

11

Pål Jonson (M)

5

 

 

12

Roger Richthoff (SD)

5

 

 

13

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.44

1.44

10

Försvarsutskottets betänkande FöU4

 

 

 

Totalförsvaret 2021–2025

 

 

 

1

Pål Jonson (M)

8

 

 

2

Niklas Karlsson (S)

8

 

 

3

Roger Richthoff (SD)

8

 

 

4

Daniel Bäckström (C)

8

 

 

5

Hanna Gunnarsson (V)

10

 

 

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

7

Allan Widman (L)

8

 

 

8

Janine Alm Ericson (MP)

10

 

 

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

12

 

 

10

Heléne Björklund (S)

8

 

 

11

Alexandra Anstrell (M)

8

 

 

12

Sven-Olof Sällström (SD)

8

 

 

13

Lars Thomsson (C)

8

 

 

14

Statsrådet Mikael Damberg (S)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 2.02

3.46

11

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU1

 

 

 

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

 

1

Malin Höglund (M)

8

 

 

2

Ludvig Aspling (SD)

8

 

 

3

Ali Esbati (V)

8

 

 

4

Sofia Damm (KD)

6

 

 

5

Annika Strandhäll (S)

8

 

 

6

Martin Ådahl (C)

8

 

 

7

Malin Danielsson (L)

6

 

 

8

Leila Ali-Elmi (MP)

8

 

 

9

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

10

 

 

10

Ebba Hermansson (SD)

6

 

 

11

Désirée Pethrus (KD)

6

 

 

12

Alireza Akhondi (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.30

5.16

12

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande AU6

 

 

 

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen

 

 

 

1

Johan Andersson (S)

8

 

 

2

Mats Green (M)

10

 

 

3

Ludvig Aspling (SD)

6

 

 

4

Martin Ådahl (C)

6

 

 

5

Ali Esbati (V)

6

 

 

6

Désirée Pethrus (KD)

6

 

 

7

Malin Danielsson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

6.04

13

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU2

 

 

 

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

 

1

Maria Malmer Stenergard (M)

6

 

 

2

Jennie Åfeldt (SD)

6

 

 

3

Ida Gabrielsson (V)

8

 

 

4

Hans Eklind (KD)

6

 

 

5

Teresa Carvalho (S)

6

 

 

6

Solveig Zander (C)

6

 

 

7

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

8

Mats Berglund (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.50

6.54

14

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU3

 

 

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

 

1

Ann-Sofie Alm (M)

6

 

 

2

Linda Lindberg (SD)

8

 

 

3

Ida Gabrielsson (V)

8

 

 

4

Hans Eklind (KD)

6

 

 

5

Emilia Töyrä (S)

8

 

 

6

Martina Johansson (C)

6

 

 

7

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

8

Mats Berglund (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.54

7.48

 

Totalt anmäld tid 7 tim. 48 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.