Måndag den 16 december 2019

Kammarens talarlista 2019-12-16 00:00:00

Måndagen den 16 december 2019

Kl.

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

18

Utbildningsutskottets betänkande UbU1

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Kristina Axén Olin (M)

8

2

Patrick Reslow (SD)

8

3

Daniel Riazat (V)

8

4

Gudrun Brunegård (KD)

8

5

Gunilla Svantorp (S)

8

6

Fredrik Christensson (C)

8

7

Roger Haddad (L)

8

8

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

9

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

5

10

Robert Stenkvist (SD)

7

11

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

12

Maria Nilsson (L)

6

13

Mats Berglund (MP)

8

14

Noria Manouchi (M)

5

____

____

1.41

1.41

19

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU1

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Louise Meijer (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Elin Segerlind (V)

8

4

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

5

Marlene Burwick (S)

8

6

Magnus Ek (C)

8

7

Nina Lundström (L)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

9

Betty Malmberg (M)

4

10

Mats Nordberg (SD)

4

11

Isak From (S)

5

12

Rebecka Le Moine (MP)

8

13

Lorentz Tovatt (MP)

4

____

____

1.29

3.10

20

Näringsutskottets betänkande NU1

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Lars Hjälmered (M)

8

2

Tobias Andersson (SD)

8

3

Lorena Delgado Varas (V)

6

4

Camilla Brodin (KD)

8

5

Helene Hellmark Knutsson (S)

8

6

Helena Lindahl (C)

8

7

Arman Teimouri (L)

8

8

Amanda Palmstierna (MP)

8

____

____

1.02

4.12

Totalt anmäld tid 4 tim. 12 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.