Måndag den 17 juni 2019

Talarlista 2018/19:20190617

Måndagen den 17 juni 2019

Kl.

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

82

Konstitutionsutskottets betänkande KU20

Granskningsbetänkande

Inledning

1

Karin Enström (M)

10

2

Hans Ekström (S)

10

3

Per Söderlund (SD)

6

4

Linda Ylivainio (C)

8

5

Mia Sydow Mölleby (V)

8

6

Tuve Skånberg (KD)

6

7

Bengt Eliasson (L)

6

____

____

0.54

0.54

Regeringens förhållande till riksdagen (kapitel 1)

1

Erik Ezelius (S)

6

2

Erik Ottoson (M)

6

3

Patrick Reslow (SD)

6

4

Tuve Skånberg (KD)

6

5

Bengt Eliasson (L)

4

____

____

0.28

1.22

Handläggningen av regeringsärenden (kapitel 2)

1

Ida Karkiainen (S)

8

2

Erik Ottoson (M)

8

3

Fredrik Lindahl (SD)

8

4

Linda Ylivainio (C)

8

5

Jessica Wetterling (V)

8

6

Tuve Skånberg (KD)

6

7

Bengt Eliasson (L)

4

8

Per Söderlund (SD)

4

____

____

0.54

2.16

Regeringens ansvar för förvaltningen (kapitel 3)

1

Per-Arne Håkansson (S)

6

2

Fredrik Schulte (M)

6

3

Per Söderlund (SD)

4

4

Tuve Skånberg (KD)

6

5

Bengt Eliasson (L)

4

____

____

0.26

2.42

Statsråds tjänsteutövning (kapitel 4)

1

Daniel Andersson (S)

6

2

Fredrik Schulte (M)

6

3

Mikael Strandman (SD)

4

4

Linda Ylivainio (C)

6

5

Tuve Skånberg (KD)

6

6

Bengt Eliasson (L)

4

7

Patrick Reslow (SD)

6

____

____

0.38

3.20

83

Konstitutionsutskottets betänkande KU21

Behandlingen av riksdagens skrivelser

1

Hans Ekström (S)

4

2

Fredrik Schulte (M)

4

3

Fredrik Lindahl (SD)

2

____

____

0.10

3.30

84

Konstitutionsutskottets betänkande KU27

Fri- och rättigheter, m.m.

1

Karin Enström (M)

6

2

Thomas Hammarberg (S)

8

3

Mikael Strandman (SD)

10

4

Linda Ylivainio (C)

6

5

Jessica Wetterling (V)

8

6

Tuve Skånberg (KD)

6

7

Bengt Eliasson (L)

6

8

Jonas Eriksson (MP)

4

____

____

0.54

4.24

85

Konstitutionsutskottets betänkande KU32

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2018, m.m.

____

____

0.00

4.24

86

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU13

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

1

Magnus Persson (SD)

5

2

Ali Esbati (V)

10

3

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

10

4

Hanif Bali (M)

10

5

Désirée Pethrus (KD)

8

6

Maria Nilsson (L)

8

7

Jonas Sjöstedt (V)

10

8

Patrik Björck (S)

8

____

____

1.09

5.33

87

Näringsutskottets betänkande NU15

Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea

____

____

0.00

5.33

88

Näringsutskottets betänkande NU16

Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan

____

____

0.00

5.33

Totalt anmäld tid 5 tim. 33 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.