Måndag den 19 juni 2017

Kammarens talarlista 2017-06-19 00:00:00

Måndagen den 19 juni 2017

Kl.

11.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Konstitutionsutskottets betänkande KU20

 

 

 

Granskningsbetänkande

 

 

 

Inledning

 

1

Andreas Norlén (M)

8

 

 

2

Björn von Sydow (S)

8

 

 

3

Jonas Millard (SD)

8

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

8

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

8

 

 

6

Mia Sydow Mölleby (V)

8

 

 

7

Tina Acketoft (L)

8

 

 

8

Tuve Skånberg (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

1.04

 

Regeringens förhållande till riksdagen (kapitel 1)

 

1

Veronica Lindholm (S)

6

 

 

2

Maria Abrahamsson (M)

10

 

 

3

Fredrik Eriksson (SD)

6

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

4

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

 

 

6

Mia Sydow Mölleby (V)

8

 

 

7

Tina Acketoft (L)

6

 

 

8

Tuve Skånberg (KD)

8

 

 

9

Emanuel Öz (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.00

2.04

 

Handläggningen av regeringsärenden (kapitel 2)

 

1

Hans Ekström (S)

10

 

 

2

Annicka Engblom (M)

10

 

 

3

Patrick Reslow (-)

6

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

4

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

 

 

6

Tina Acketoft (L)

6

 

 

7

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

8

Emanuel Öz (S)

4

 

 

9

Lisbeth Sundén Andersson (M)

6

 

 

10

Laila Naraghi (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

3.08

 

Regeringens ansvar för förvaltningen och statliga bolag (kapitel 3)

 

1

Hans Ekström (S)

10

 

 

2

Marta Obminska (M)

8

 

 

3

Jonas Millard (SD)

8

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

4

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

 

 

6

Mia Sydow Mölleby (V)

8

 

 

7

Tina Acketoft (L)

6

 

 

8

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

4.02

 

Statsråds tjänsteutövning (kapitel 4)

 

1

Fredrik Eriksson (SD)

8

 

 

2

Veronica Lindholm (S)

6

 

 

3

Maria Abrahamsson (M)

8

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

4

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

 

 

6

Mia Sydow Mölleby (V)

8

 

 

7

Tina Acketoft (L)

6

 

 

8

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

9

Hans Ekström (S)

6

 

 

10

Annicka Engblom (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

5.06

16

Konstitutionsutskottets betänkande KU24

 

 

 

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2016

 

 

 

1

Tina Acketoft (L)

2

 

 

2

Veronica Lindholm (S)

6

 

 

3

Maria Abrahamsson (M)

4

 

 

4

Fredrik Eriksson (SD)

2

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.14

5.20

 

Gemensam debatt KU30 och KU17

 

 

17

Konstitutionsutskottets betänkande KU30

 

 

 

Ny kommunallag

 

 

 

1

Jonas Millard (SD)

12

 

 

2

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

 

 

3

Mia Sydow Mölleby (V)

8

 

 

4

Tina Acketoft (L)

8

 

 

5

Tuve Skånberg (KD)

8

 

 

6

Hans Ekström (S)

8

 

 

7

Lisbeth Sundén Andersson (M)

8

 

 

8

Agneta Börjesson (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.06

6.26

18

Konstitutionsutskottets betänkande KU17

 

 

 

Kommunala och regionala frågor

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

6.26

19

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU23

 

 

 

En livsmedelsstrategi för Sverige

 

 

 

1

Marianne Pettersson (S)

10

 

 

2

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

10

 

 

3

Runar Filper (SD)

10

 

 

4

Stina Bergström (MP)

10

 

 

5

Kristina Yngwe (C)

10

 

 

6

Håkan Svenneling (V)

10

 

 

7

Lars Tysklind (L)

10

 

 

8

Magnus Oscarsson (KD)

10

 

 

9

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

12

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.32

7.58

20

Utbildningsutskottets betänkande UbU23

 

 

 

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

 

 

 

1

Stefan Jakobsson (SD)

8

 

 

2

Daniel Riazat (V)

8

 

 

3

Lena Hallengren (S)

7

 

 

4

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

 

 

5

Elisabet Knutsson (MP)

6

 

 

6

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

8

 

 

7

Christer Nylander (L)

8

 

 

8

Aron Modig (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.01

8.59

 

Totalt anmäld tid 8 tim. 59 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.