Måndag den 21 juni 2021

Kammarens talarlista 2021-06-21 00:00:00

Måndagen den 21 juni 2021

Kl.

10.00

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Skatteutskottets betänkande SkU27

Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

____

____

0.00

0.00

9

Skatteutskottets betänkande SkU29

Redovisning av skatteutgifter 2021

____

____

0.00

0.00

10

Civilutskottets betänkande CU16

Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion

1

Emma Hult (MP)

6

2

Elin Lundgren (S)

6

3

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

6

4

Mikael Eskilandersson (SD)

8

5

Martina Johansson (C)

6

6

Jon Thorbjörnson (V)

4

7

Larry Söder (KD)

6

8

Malin Danielsson (L)

6

____

____

0.48

0.48

11

Civilutskottets betänkande CU21

Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

1

Angelica Lundberg (SD)

5

2

Sanne Lennström (S)

5

____

____

0.10

0.58

12

Civilutskottets betänkande CU22

Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

1

Carl-Oskar Bohlin (M)

6

2

Roger Hedlund (SD)

6

3

Larry Söder (KD)

6

4

Leif Nysmed (S)

4

5

Ola Johansson (C)

6

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

7

Malin Danielsson (L)

6

____

____

0.40

1.38

13

Civilutskottets betänkande CU23

Klimatdeklaration för byggnader

1

Carl-Oskar Bohlin (M)

4

2

Roger Hedlund (SD)

6

3

Emma Hult (MP)

12

4

Leif Nysmed (S)

4

5

Ola Johansson (C)

4

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

7

Malin Danielsson (L)

6

____

____

0.42

2.20

14

Civilutskottets betänkande CU24

Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

1

Carl-Oskar Bohlin (M)

4

2

Roger Hedlund (SD)

6

3

Larry Söder (KD)

4

4

Leif Nysmed (S)

4

5

Ola Johansson (C)

4

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

7

Malin Danielsson (L)

4

____

____

0.32

2.52

15

Trafikutskottets betänkande TU16

Framtidens infrastruktur

1

Jens Holm (V)

8

2

Teres Lindberg (S)

10

3

Maria Stockhaus (M)

10

4

Jimmy Ståhl (SD)

8

5

Anders Åkesson (C)

8

6

Magnus Jacobsson (KD)

12

7

Helena Gellerman (L)

8

8

Emma Berginger (MP)

8

9

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

10

10

Mikael Larsson (C)

4

____

____

1.26

4.18

16

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU22

Utfodring av vilt

1

Isak From (S)

10

2

John Widegren (M)

8

3

Runar Filper (SD)

8

4

Peter Helander (C)

8

5

Elin Segerlind (V)

8

6

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

7

Nina Lundström (L)

10

8

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

1.08

5.26

17

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU23

Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Jens Holm (V)

8

4

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

5

Markus Selin (S)

8

6

Magnus Ek (C)

6

7

Helena Gellerman (L)

8

8

Emma Berginger (MP)

8

____

____

1.02

6.28

18

Utbildningsutskottets betänkande UbU14

Högskolan

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

2

Robert Stenkvist (SD)

9

3

Fredrik Christensson (C)

6

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

5

Pia Steensland (KD)

6

6

Maria Nilsson (L)

8

7

Gunilla Svantorp (S)

8

8

Mats Berglund (MP)

8

____

____

0.59

7.27

Totalt anmäld tid 7 tim. 27 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.