Måndag den 4 juni 2018

Kammarens talarlista 2018-06-04 00:00:00

Måndagen den 4 juni 2018

Kl.

10.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Socialutskottets betänkande SoU24

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

1

Emma Henriksson (KD)

6

2

Anna-Lena Sörenson (S)

6

3

Katarina Brännström (M)

6

4

Christina Östberg (SD)

6

5

Jan Lindholm (MP)

6

6

Karin Rågsjö (V)

6

7

Barbro Westerholm (L)

6

____

____

0.42

0.42

10

Socialutskottets betänkande SoU27

Klassificering av nya psykoaktiva substanser

1

Hans Hoff (S)

6

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

____

____

0.12

0.54

11

Socialutskottets betänkande SoU28

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

1

Kristina Nilsson (S)

4

2

Barbro Westerholm (L)

4

____

____

0.08

1.02

12

Finansutskottets betänkande FiU43

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

1

Niklas Karlsson (S)

10

2

Anette Åkesson (M)

8

3

Oscar Sjöstedt (SD)

10

4

Janine Alm Ericson (MP)

8

5

Emil Källström (C)

8

6

Håkan Svenneling (V)

8

7

Mathias Sundin (L)

8

8

Larry Söder (KD)

6

____

____

1.06

2.08

13

Finansutskottets betänkande FiU44

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

1

Niklas Karlsson (S)

12

2

Janine Alm Ericson (MP)

8

3

Ulla Andersson (V)

12

4

Niklas Wykman (M)

12

5

Oscar Sjöstedt (SD)

10

6

Emil Källström (C)

8

7

Mathias Sundin (L)

8

8

Larry Söder (KD)

8

9

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

15

10

Peter Persson (S)

8

11

Ali Esbati (V)

8

12

Karin Rågsjö (V)

6

13

Daniel Riazat (V)

8

____

____

2.03

4.11

14

Finansutskottets betänkande FiU49

Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

1

Elisabeth Svantesson (M)

8

2

Paula Bieler (SD)

8

3

Nooshi Dadgostar (V)

12

4

Fredrik Malm (L)

12

5

Aron Modig (KD)

8

6

Fredrik Lundh Sammeli (S)

8

7

Maria Ferm (MP)

12

8

Johanna Jönsson (C)

8

9

Christina Örnebjär (L)

10

10

Emma Henriksson (KD)

8

11

Staffan Danielsson (C)

8

12

Nina Lundström (L)

10

13

Roland Utbult (KD)

6

____

____

1.58

6.09

Totalt anmäld tid 6 tim. 9 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.