Måndag den 7 december 2020

Kammarens talarlista 2020-12-07 00:00:00

Måndagen den 7 december 2020

Kl.

11.00

Arbetsplenum

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

2

Konstitutionsutskottets betänkande KU10

Granskningsbetänkande hösten 2020

____

____

0.00

0.00

Inledning och administrativt inriktad granskning (kapitel 1)

1

Karin Enström (M)

12

2

Hans Ekström (S)

8

3

Per Söderlund (SD)

5

4

Mia Sydow Mölleby (V)

8

5

Camilla Hansén (MP)

4

____

____

0.37

0.37

Vissa frågor om regeringens förhållande till riksdagen (kapitel 2)

1

Daniel Andersson (S)

5

2

Ida Drougge (M)

8

3

Mikael Strandman (SD)

6

4

Tina Acketoft (L)

4

____

____

0.23

1.00

Handläggning av vissa regeringsärenden m.m. (kapitel 3)

1

Ida Karkiainen (S)

8

2

Erik Ottoson (M)

8

3

Per Söderlund (SD)

8

4

Linda Modig (C)

8

5

Jessica Wetterling (V)

6

6

Tuve Skånberg (KD)

10

7

Tina Acketoft (L)

8

8

Camilla Hansén (MP)

6

9

Per-Arne Håkansson (S)

8

10

Ida Drougge (M)

8

11

Mikael Strandman (SD)

6

12

Erik Ezelius (S)

4

____

____

1.28

2.28

Vissa frågor om regeringens ansvar för förvaltningen (kapitel 4)

1

Patrik Björck (S)

8

2

Lars Jilmstad (M)

6

3

Mia Sydow Mölleby (V)

6

____

____

0.20

2.48

Vissa frågor om statsråds tjänsteutövning (kapitel 5)

1

Karin Enström (M)

6

2

Ida Karkiainen (S)

6

3

Fredrik Lindahl (SD)

5

4

Mia Sydow Mölleby (V)

6

5

Per-Arne Håkansson (S)

4

6

Per Söderlund (SD)

5

____

____

0.32

3.20

3

Konstitutionsutskottets betänkande KU12

Upphävande av bestämmelse i lagen om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

____

____

0.00

3.20

4

Socialutskottets betänkande SoU4

Uppföljning av vaccinationer mot covid-19

1

Karin Rågsjö (V)

6

2

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

3

Dag Larsson (S)

6

4

Mats Sander (M)

6

5

Per Ramhorn (SD)

4

6

Anders W Jonsson (C)

6

7

Barbro Westerholm (L)

4

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.44

4.04

5

Socialutskottets betänkande SoU6

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Mats Sander (M)

6

3

Per Ramhorn (SD)

4

4

Dag Larsson (S)

4

5

Anders W Jonsson (C)

6

6

Barbro Westerholm (L)

4

7

Pernilla Stålhammar (MP)

4

____

____

0.34

4.38

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.