Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Onsdag den 10 februari 2021

Kammarens talarlista 2021-02-10 00:00:00

Onsdagen den 10 februari 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

14

Socialutskottets betänkande SoU19

Frågor om placerade barn och unga

1

Mats Wiking (S)

6

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

3

Linda Lindberg (SD)

6

4

Martina Johansson (C)

6

5

Maj Karlsson (V)

6

6

Pia Steensland (KD)

6

7

Juno Blom (L)

10

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.54

0.54

15

Konstitutionsutskottets betänkande KU15

Allmänna helgdagar m.m.

____

____

0.00

0.54

16

Konstitutionsutskottets betänkande KU18

Trossamfund och begravningsfrågor

1

Per-Arne Håkansson (S)

8

____

____

0.08

1.02

17

Finansutskottets betänkande FiU16

Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

1

Dennis Dioukarev (SD)

5

2

Bengt Eliasson (L)

6

3

Björn Wiechel (S)

6

4

Mattias Karlsson i Luleå (M)

6

5

Lars Thomsson (C)

4

6

Jakob Forssmed (KD)

6

7

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.39

1.41

18

Finansutskottets betänkande FiU19

Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

1

Mattias Karlsson i Luleå (M)

6

2

Charlotte Quensel (SD)

8

3

Jakob Forssmed (KD)

6

4

Björn Wiechel (S)

6

5

Lars Thomsson (C)

6

6

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.38

2.19

19

Näringsutskottets betänkande NU9

Undersökningstillstånd

1

Mattias Jonsson (S)

5

2

Helena Antoni (M)

8

3

Eric Palmqvist (SD)

6

4

Camilla Brodin (KD)

6

____

____

0.25

2.44

20

Socialutskottets betänkande SoU8

Apoteks- och läkemedelsfrågor

1

Mikael Dahlqvist (S)

6

2

Ulrika Jörgensen (M)

6

3

Clara Aranda (SD)

6

4

Sofia Nilsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

6

6

Pia Steensland (KD)

6

7

Lina Nordquist (L)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.48

3.32

21

Socialutskottets betänkande SoU15

Folkhälsofrågor

1

Ulrika Jörgensen (M)

6

2

Clara Aranda (SD)

6

3

Sofia Nilsson (C)

6

4

Pia Steensland (KD)

6

5

Barbro Westerholm (L)

6

6

Inge Ståhlgren (S)

6

7

Karin Rågsjö (V)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.48

4.20

Totalt anmäld tid 4 tim. 20 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.