Onsdag den 11 maj 2022

Kammarens talarlista 2022-05-11 00:00:00

Onsdagen den 11 maj 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

30

Konstitutionsutskottets betänkande KU14

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

1

Per-Arne Håkansson (S)

8

2

Lars Andersson (SD)

4

3

Mia Sydow Mölleby (V)

6

4

Nina Lundström (L)

6

5

Anna Sibinska (MP)

6

6

Erik Ottoson (M)

8

7

Linda Modig (C)

8

8

Tuve Skånberg (KD)

6

____

____

0.52

0.52

31

Konstitutionsutskottets betänkande KU17

Riksrevisionens årsredovisning för 2021

____

____

0.00

0.52

32

Konstitutionsutskottets betänkande KU19

Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

____

____

0.00

0.52

33

Konstitutionsutskottets betänkande KU35

Riksdagens arbetsformer

1

Lars Andersson (SD)

6

2

Per Schöldberg (C)

8

3

Jessica Wetterling (V)

6

4

Nina Lundström (L)

6

5

Camilla Hansén (MP)

6

6

Karin Enström (M)

6

7

Per-Arne Håkansson (S)

8

____

____

0.46

1.38

34

Konstitutionsutskottets betänkande KU37

Bättre villkor för kommersiell radio

1

John E Weinerhall (M)

8

2

Fredrik Lindahl (SD)

4

3

Per-Arne Håkansson (S)

6

____

____

0.18

1.56

35

Socialutskottets betänkande SoU32

Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

____

____

0.00

1.56

36

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU11

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

1

Magnus Persson (SD)

5

2

Ciczie Weidby (V)

6

3

Sofia Damm (KD)

4

4

Johan Andersson (S)

6

5

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

6

6

Malin Danielsson (L)

4

7

Leila Ali-Elmi (MP)

6

____

____

0.37

2.33

37

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU13

Riksrevisionens rapport om bosättningslagen

1

Mats Green (M)

8

2

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

3

Alireza Akhondi (C)

6

4

Sofia Damm (KD)

4

5

Johanna Haraldsson (S)

6

6

Ciczie Weidby (V)

6

7

Roger Haddad (L)

6

8

Leila Ali-Elmi (MP)

6

____

____

0.48

3.21

38

Skatteutskottets betänkande SkU24

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

1

Sultan Kayhan (S)

8

____

____

0.08

3.29

39

Skatteutskottets betänkande SkU25

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

____

____

0.00

3.29

40

Justitieutskottets betänkande JuU26

Våldsbrott och brottsoffer

1

Anna Wallentheim (S)

8

2

Louise Meijer (M)

8

3

Katja Nyberg (SD)

8

4

Johan Hedin (C)

6

5

Gudrun Nordborg (V)

8

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Juno Blom (L)

8

____

____

0.52

4.21

41

Justitieutskottets betänkande JuU19

Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål

1

Gustaf Lantz (S)

6

2

Gudrun Nordborg (V)

6

3

Ingemar Kihlström (KD)

6

4

Louise Meijer (M)

6

5

Adam Marttinen (SD)

6

6

Malin Björk (C)

6

7

Juno Blom (L)

6

____

____

0.42

5.03

42

Justitieutskottets betänkande JuU53

Biometri i brottsbekämpningen

1

Gustaf Lantz (S)

4

2

Tobias Andersson (SD)

6

____

____

0.10

5.13

Totalt anmäld tid 5 tim. 13 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.