Onsdag den 12 juni 2019

Talarlista 2018/19:20190612

Onsdagen den 12 juni 2019

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

Partiledardebatt

Debattregler

I den första omgången har statsministern och partiledaren för Moderaterna rätt till ett anförande på högst 7 minuter och övriga partiledare har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. Anförandena hålls i partistorleksordning. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt.

Därefter följer en andra omgång där samtliga debattdeltagare har rätt att tala i högst 2 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt, och replikerna tas i partistorleksordning. Repliktiden är på högst 1 minut enligt duellmetoden (dvs. totalt 4 minuter per duell).

Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande i minuter

Omgång 1
Anförande utan repliker

Omgång 2
Anförande med repliker

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

7

2

2

Ulf Kristersson (M)

7

2

3

Jimmie Åkesson (SD)

5

2

4

Annie Lööf (C)

5

2

5

Jonas Sjöstedt (V)

5

2

6

Ebba Busch Thor (KD)

5

2

7

Jan Björklund (L)

5

2

8

Per Bolund (MP)

5

2

Beräknad tid för debatten är cirka 3 timmar och 30 minuter

26

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU25

Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

____

____

0.00

0.00

27

Socialutskottets betänkande SoU20

Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer

____

____

0.00

0.00

28

Skatteutskottets betänkande SkU23

Redovisning av skatteutgifter 2019

____

____

0.00

0.00

29

Utrikesutskottets betänkande UU9

Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1

Håkan Svenneling (V)

8

2

Kenneth G Forslund (S)

8

3

Hans Rothenberg (M)

8

4

Björn Söder (SD)

6

5

Kerstin Lundgren (C)

8

6

Robert Halef (KD)

8

7

Fredrik Malm (L)

6

____

____

0.52

0.52

30

Utrikesutskottets betänkande UU12

Säkerhetspolitik

1

Hans Wallmark (M)

8

2

Björn Söder (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

8

4

Håkan Svenneling (V)

8

5

Lars Adaktusson (KD)

8

6

Fredrik Malm (L)

6

7

Kenneth G Forslund (S)

8

____

____

0.54

1.46

Totalt anmäld tid 1 tim. 46 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.