Onsdag den 13 december 2017

Kammarens talarlista 2017-12-13 00:00:00

Onsdagen den 13 december 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Gemensam debatt AU2 och AU4

16

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU2

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1

Jessica Polfjärd (M)

8

2

Sven-Olof Sällström (SD)

12

3

Fredrik Christensson (C)

8

4

Ali Esbati (V)

12

5

Fredrik Malm (L)

8

6

Désirée Pethrus (KD)

12

7

Raimo Pärssinen (S)

10

8

Marco Venegas (MP)

8

9

Arbetsmarknads- och etableringsminister
Ylva Johansson (S)

10

10

Jan Ericson (M)

8

11

Patrik Björck (S)

12

12

Magnus Manhammar (S)

12

____

____

2.00

2.00

17

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU4

Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

____

____

0.00

2.00

18

Finansutskottets betänkande FiU3

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1

Anette Åkesson (M)

8

2

Peter Helander (C)

8

3

Mats Persson (L)

8

4

Jakob Forssmed (KD)

8

5

Niklas Karlsson (S)

8

6

Janine Alm Ericson (MP)

8

7

Håkan Svenneling (V)

8

____

____

0.56

2.56

19

Finansutskottets betänkande FiU19

Ytterligare verktyg för makrotillsyn

1

Olle Felten (SD)

8

2

Ingela Nylund Watz (S)

10

3

Niklas Wykman (M)

8

4

Janine Alm Ericson (MP)

8

5

Håkan Svenneling (V)

8

6

Mats Persson (L)

8

7

Jakob Forssmed (KD)

8

8

Statsrådet Per Bolund (MP)

10

____

____

1.08

4.04

20

Socialutskottets betänkande SoU1

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1

Emma Henriksson (KD)

8

2

Anna-Lena Sörenson (S)

8

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

4

Per Ramhorn (SD)

8

5

Jan Lindholm (MP)

8

6

Staffan Danielsson (C)

8

7

Karin Rågsjö (V)

10

8

Barbro Westerholm (L)

8

____

____

1.06

5.10

21

Utbildningsutskottets betänkande UbU2

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1

Ida Drougge (M)

7

2

Robert Stenkvist (SD)

5

3

Fredrik Christensson (C)

6

4

Christer Nylander (L)

5

5

Annika Eclund (KD)

6

6

Lena Emilsson (S)

6

7

Elisabet Knutsson (MP)

5

8

Daniel Riazat (V)

6

____

____

0.46

5.56

22

Civilutskottets betänkande CU7

Associationsrätt

1

Caroline Szyber (KD)

6

2

Johanna Haraldsson (S)

6

3

Rasmus Ling (MP)

6

4

Hamza Demir (V)

6

5

Carl-Oskar Bohlin (M)

6

6

Mikael Eskilandersson (SD)

4

____

____

0.34

6.30

Totalt anmäld tid 6 tim. 30 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.