Onsdag den 13 december 2017

Kammarens talarlista 2017-12-13 00:00:00

Onsdagen den 13 december 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

 

Gemensam debatt AU2 och AU4

 

 

16

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU2

 

 

 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

 

 

 

1

Jessica Polfjärd (M)

8

 

 

2

Sven-Olof Sällström (SD)

12

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

8

 

 

4

Ali Esbati (V)

12

 

 

5

Fredrik Malm (L)

8

 

 

6

Désirée Pethrus (KD)

12

 

 

7

Raimo Pärssinen (S)

10

 

 

8

Marco Venegas (MP)

8

 

 

9

Arbetsmarknads- och etableringsminister
Ylva Johansson (S)

10

 

 

10

Jan Ericson (M)

8

 

 

11

Patrik Björck (S)

12

 

 

12

Magnus Manhammar (S)

12

 

 

 

 

____

____

 

 

 

2.00

2.00

17

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU4

 

 

 

Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.00

18

Finansutskottets betänkande FiU3

 

 

 

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

 

 

 

1

Anette Åkesson (M)

8

 

 

2

Peter Helander (C)

8

 

 

3

Mats Persson (L)

8

 

 

4

Jakob Forssmed (KD)

8

 

 

5

Niklas Karlsson (S)

8

 

 

6

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

7

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.56

2.56

19

Finansutskottets betänkande FiU19

 

 

 

Ytterligare verktyg för makrotillsyn

 

 

 

1

Olle Felten (SD)

8

 

 

2

Ingela Nylund Watz (S)

10

 

 

3

Niklas Wykman (M)

8

 

 

4

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

5

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

6

Mats Persson (L)

8

 

 

7

Jakob Forssmed (KD)

8

 

 

8

Statsrådet Per Bolund (MP)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.08

4.04

20

Socialutskottets betänkande SoU1

 

 

 

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

 

 

 

1

Emma Henriksson (KD)

8

 

 

2

Anna-Lena Sörenson (S)

8

 

 

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

 

 

4

Per Ramhorn (SD)

8

 

 

5

Jan Lindholm (MP)

8

 

 

6

Staffan Danielsson (C)

8

 

 

7

Karin Rågsjö (V)

10

 

 

8

Barbro Westerholm (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.06

5.10

21

Utbildningsutskottets betänkande UbU2

 

 

 

Utgiftsområde 15 Studiestöd

 

 

 

1

Ida Drougge (M)

7

 

 

2

Robert Stenkvist (SD)

5

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

4

Christer Nylander (L)

5

 

 

5

Annika Eclund (KD)

6

 

 

6

Lena Emilsson (S)

6

 

 

7

Elisabet Knutsson (MP)

5

 

 

8

Daniel Riazat (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.46

5.56

22

Civilutskottets betänkande CU7

 

 

 

Associationsrätt

 

 

 

1

Caroline Szyber (KD)

6

 

 

2

Johanna Haraldsson (S)

6

 

 

3

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

4

Hamza Demir (V)

6

 

 

5

Carl-Oskar Bohlin (M)

6

 

 

6

Mikael Eskilandersson (SD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.34

6.30

 

Totalt anmäld tid 6 tim. 30 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.